درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
نظر سنجی
امكانات جانبی
 
عمامه ای که از انگلیس صادر شده باشه ، بایدم :
بایدم از منافقین دفاع جانانه کنه!
بایدم از تاریخ اسلام چیزی ندونه!
بایدم معنای محارب رو هم ندونه! :|
بایدم توی هرجلسه سخنرانی اش غیر مستقیم جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببره !
بایدم توی هرجلسه غیرمستقیم به رهبری توهین کنه!
بایدم تفرقه بین شیعه و سنی بندازه و باعث کشتار شیعیان گوشه کنار دنیا بشه!
بایدم دستش تو جیب انگلیسی ها و صهیونیستی ها واسه اداره شبکاتش باشه!
بایدم بیتش بشه پاتوق رفت و آمد مداح های مسئله دار!
بایدم با بازدید از مراکز قمه زنی و وحشی گری ابروی تشیع رو ببره !
بایدم به ایت الله بهجت و شهید مطهری توهین کنه!
بایدم شیعیان انگلیسی زبان تکفیری بخوننت و علیهت کلیپ افشاگری بسازن ! :|
بایدم هزینه های هنگفت تبلیغات هیئت های انحرافیت توی اصفهان ، زنجان و . . . بیداد کنه! 
بایدم آیت الله امین رو ملحد بدونی بخاطر مبارزه با قمه زنی!
بایدم شیر بیشه ی مقاومت سید حسن نصرالله خطر تو رو بدتر از خطر اسرائیل بدونه و از علمای قم تقاضا کنه بعضی شبکات که از قم تغذیه میشن رو کنترل کنن! 
بایدم بهت توی بحرین لقب خائن به خون شیعیان رو بدن وقتی بدن تیکه تیکه شده ی عزیزاشون رو می بینن که توسط تحریکاتی که تو، توی شبکاتت (که اهدا شده ی سیا و موساد و MI6 هست) راه انداختی به روزگار بدتری افتادن !

فتنه گری در لباس روحانیت:: مرتبط با: بیداری اسلامی , سیاسی , صهیونیسم ,
:: برچسب‌ها: عمامه ی انگلیسی , دفاع از منافق , تفرقه بین شیعه و سنی , قمه زنی , سیا , موساد , MI6 ,
ن : س خدایی(چریک سایبری)
ت : 1394/04/26

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﺶ، ﺁﻗﺎﯼ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ،
ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕر ، مقام ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ،
ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ ،ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ
ﯾﺎ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺧﻄﺎﺑﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺁﻗﺎﯼ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ،
ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻗﺎ ...
ﯾﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻮﯼ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﻣﺎ ... ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ !
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓﺘﻨﻪ ﯼ ﺷﻮﻡ ﺷﺎﻡ ﺗﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﻥﺁﻟﻮﺩ ﻣﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮐﻮﯾﺘﻪ ﻭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺟﻨﻮﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ،
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ که ﺁﺭﻭﺍﺭﻩ ﯼ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻭﻫﺎﺑﯽ، ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺷﺒﻬﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﮏ ﺩﺭ ﺗﻦ ﯾﻘﯿﻦ
ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍن و خواهرانم ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﯼ میز 5+1 گرگ ،
ﺩﻭﺭﻧﻤﺎﯼ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﯼ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩﻩ،
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﯿﺘﺮ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺧﺒﺮﻫﺎﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﯿﺎ ، ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﺪﻥ ﺳﻨﮕﻔﺮﺵ ﻫﺎﯼ ﻓﻼﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ،
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺮﺍﺝ ﺣﺠﺎﺏ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎنهاﯼ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﻤﺎﻥ، ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻬﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ...

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﺠﻮﻡ ﮔﻠﻪ ﯼ ﮐﻔﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺷﯿﻄﺎﻥ، ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻣﺎﻥ میکند ،
ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ " ﻣﺮﺩﯼ " ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺐ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﯾﺪ
" ﻏﻠﻄﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﻞﺁﻭﯾﻮ ﻭ ﺣﯿﻔﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ "
ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﮊﻧﺮﺍﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻠﯽ ﺑﮕﯿﺮﺩ .
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﺵ، ﺳﺮﺩﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺭﻫﺒﺮﯼ، ﮐﺸﺘﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭﺍﺭ ﻧﺎﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺶ به. تصریح ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ " ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ، ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺍﺳﺖ ."
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﯼ ﻏﯿﺒﺖ، ﺁﺭﺍﻡ ﺩﻝ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ... ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ !
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ، ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﯾﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ .
ﻣﻦ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺮﺩﻫﺎ، ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﺍﻭ ﺭﺍ اینگونه ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :
نائب المهدی امامنا خامنه ای
ﻣَﺮﺩ انقلابی ...
:: مرتبط با: ولایت , ولایت فقیه ,
:: برچسب‌ها: ﺁﻗﺎﯼ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ , مقام ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ , ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻭﻫﺎﺑﯽ , ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﯼ میز 5+1 گرگ , ﻣﯿﺮﺍﺙ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﻫﺎ , نائب المهدی امامنا خامنه ای , ﻣَﺮﺩ انقلابی ,
ن : س خدایی(چریک سایبری)
ت : 1394/04/25
مرحوم « سید محمدبن علی اکبر» مشهور به « سلطان الواعظین شیرازی» فرزند اشرف الواعظین حاج علی اکبر در حدود سال ۱۲۷۵ ش. (۱۳۱۴ ق.) در تهران متولد شد و مقدمات را در تهران فرا گرفت.

مرحوم سلطان الواعظین شیرازی سرانجام در هجدهم مهر ۱۳۵۰ ش. برابر با بیستم شعبان ۱۳۱۹ ق. در ۷۵ سالگی در تهران درگذشت و با تشییع با شکوهی در مقبره ابوحسین به خاک سپرده شد.

چرا علی (علیه السلام) را برتر و افضل از بقیه انبیا به جز (خاتم الانبیا) می دانید؟

پاسخ:در روز بیستم ماه مبارک رمضان سال چهلم هجری، آثار مرگ بر چهره امام علی (علیه السلام) ظاهر شده بود. امام به فرزند بزرگش امام حسن (علیه السلام) فرمود:به شیعیانی که جلوی درب منزل اجتماع کرده اند اجازه دهید تا بیایند و مرا ببینند. درب باز شد و شیعیان، دور آن حضرت جمع شده و به گریه و زاری پرداختند. امام علی (علیه السلام) خطاب به آنان فرمود:قبل از آن که فرصت از دست رود و دیگر نتوانید مرا ببینید، هر سوالی دارید از من بپرسید، لیکن سؤالاتتان کوتاه و مختصر باشد.

یکی از سوال کنندگان، صعصعه بن صوحان بود که روایتی او حتی در صحاح اهل سنت هم، آورده شده و مورد اعتماد علمای فریقین میباشد. او ازامام پرسید شما فضیلت بیشتری دارید یاحضرت آدم؟ حضرت فرمود:خوب نیست که کسی ازخودش تعریف نماید(امام علی(علیه السلام) ص۳۶۹، اللمعة البیضاءص۲۲۰،شبهای پیشاور ص۴۷۴ تزکیه المرء لنفسه قبیح)لکن از این جهت که خدا
تصویر:: مرتبط با: صاحب غدیر , تحلیل و فلسفه ,
:: برچسب‌ها: برتری حضرت علی بر انبیا , دلایل بهتری حضرت علی از انبیا , دلایل برتری امام علی از پیامبران , دلیل برتری حضرت علی(ع)از پیغمبران , دلایل برتری امام علی(ع)از دیگر پیامبران , حدیث درمورد برتری حضرت علی از پیامبران ,
ن : عماد کلامی مقدم
ت : 1394/04/24
میدونی چی شد من روی مانتو قشنگم چادر پوشیدم؟

شاید بگی چه میدانم، لابد این طوری خوشتیپ تری!

اما من میگم نه؟

باز شاید بگی لابد فهمیدی اینطوری حجابت کاملتره مثلا!

اما بازم میگم نه؟
 لباس "حضرت زهرا(س)"
شاید عصبانی بشی و بگی ای بابا! خوب لابد عاشق یکی شدی، اون گفته اگه چادر

بپوشی بیشتر دوستت دارم!!

آها داری نزدیک میشی ادامه بده...

اینجاست که میگی ها!! دیدی گفتم همه ی قصه ها به ازدواج ختم میشوند؟ دیدی!!

بازم نه ای بابا دور شدی باز...

اصلا بزار خودم بهت بگم بلد نیستی حدس بزنی..

من واسه این چادر پوشیدم که یک جایی شنیدم چادر، لباس "حضرت زهرا(س)"است،

خواستم کمی شبیه "حضرت زهرا(س)" باشم. شاید دل بی بی از من شاد شد...:: مرتبط با: حجاب و عفاف ,
:: برچسب‌ها: چادر , حجاب کاملتر , لباس "حضرت زهرا(س)" , عاشق ,
ن : س خدایی(چریک سایبری)
ت : 1394/04/24
نظر شما چیه ؟
ﺟﻮﺍﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻣﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﻮﺩﺑﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ :
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺁﻗﺎ ! ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﯾﻪ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻡ؟
ﻣﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﺗﻮﻗﻊ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ، 
ﻣﺜﻞ ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﺎ ﺩﺭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺟﻤﻌﯿﺖ، 
ﯾﻘﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ، ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺭﮒ ﮔﺮﺩﻧﺶﺑﯿﺮﻭﻥ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ، 
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﮐﻮﻓﺖ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ :
مرتیکه ﻋﻮﺿﯽ، ﻣﮕﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺎﻣﻮﺱ ﻧﺪﺍﺭﯼ؟... 
ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯽ؟ ...
ﺟﻮﺍﻥ ﺍﻣّﺎ، ﺧﯿﻠﯽ ﺁﺭﺍﻡ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻓﺤﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩ ﻋﺼﺒﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ، 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻣﻮﺃﺩﺑﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺘﯿﻦ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ:
ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺬﺭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻡ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﺗﯽ بشی،
ﺩﯾﺪﻡ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻟﺬﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﻥ، 
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ ... 
ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﯾﻘﻤﻮ ﻭﻝ ﮐﻨﯿﻦ، ﺍﺯ ﺧﯿﺮﺵ ﮔﺬﺷﺘﻢ
ﻣﺮﺩ ﺧﺸﮑﺶ ﺯﺩ ... ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﯾﻘﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، 
ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺯﯾﺮ ﭼﺸﻤﯽ ﺯﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯ
ﮐﺮﺩ ...:: مرتبط با: حجاب و عفاف ,
:: برچسب‌ها: غیرت , مردان بی غیرت , زنان بی حجاب ,
ن : س خدایی(چریک سایبری)
ت : 1394/04/21
ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺤﺠﺒﻪ ای در ﯾﮑﯽ از ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮﻩای در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺧﺮﯾﺪش ﮐﻪ ﺗﻤﻮم ﺷﺪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ رﻓﺖ ﭘﺸﺖ ﺻﻨﺪوق. ﺻﻨﺪقدار ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯽﺣﺠﺎب و اﺻﺎﻟﺘﺎً ایرانی ﺑﻮد.

صندوقدار ﻧﮕﺎﻫﯽ از روی ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺑﻬﺶ اﻧﺪاﺧﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﮐﻪ داﺷﺖ ﺑﺎرﮐﺪ اﺟﻨﺎس را ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ اﺟﻨﺎس او را ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻣﯿﺰ ﻣﯽاﻧﺪاﺧﺖ.

اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺣﺠﺎب ﻣﺎ ﮐﻪ روﺑﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﭼﻬﺮﻩ داﺷﺖ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮد و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺻﻨﺪوﻗﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺸﻪ!ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺻﻨﺪوقدار ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎورد و ﮔﻔﺖ: ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺧﻮدﻣﻮن ﻫﺰار ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ و ﺑﺤﺮان دارﯾﻢ، اﯾﻦ ﻧﻘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ روی ﺻﻮرﺗﺖ داری ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﺶ ﺗﻮ و اﻣﺜﺎل ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ! ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ اوﻣﺪﯾﻢ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر، ﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﺦ! اﮔﻪ ﻣﯽﺧﻮای دﯾﻨﺖ رو ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺪی ﯾﺎ روﺑﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺰﻧﯽ ﺑﺮو ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮدت .

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺠﺒﻪ اﺟﻨﺎﺳﯽ رو ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺑﻮد ﺗﻮی ﻧﺎﯾﻠﻮن ﮔﺬاﺷﺖ، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﺪقدار ﮐﺮد… 

روﺑﻨﺪﻩ را از ﭼﻬﺮﻩ ﺑﺮداﺷﺖ و در ٔﭘﺎﺳﺦ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﻨﺪوقدار ﮐﻪ از دﯾﺪن ﭼﻬﺮﻩ اروﭘﺎﯾﯽ و ﭼﺸﻤﺎن رﻧﮕﯿﻦ او ﺟﺎ ﺧﻮردﻩ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ: 

ﻣﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﺴﺘﻢ…

اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﻦ اﺳﺖ.

اﯾﻨﺠﺎ هم وﻃﻨﻢ هست…

ﺷﻤﺎ دﯾﻨﺘﻮن را ﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ و ﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪیم:: مرتبط با: حجاب و عفاف , بیداری اسلامی ,
:: برچسب‌ها: ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺤﺠﺒﻪ , ﻓﺮاﻧﺴﻪ , فروختن دین , ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﺦ ,
ن : س خدایی(چریک سایبری)
ت : 1394/04/21
دینداری یعنی خانم محترم...

لازم نیست از مغازه دار دو سطر تشکر کنی، یک تشکر و خداحافظی کوتاه کافیه...

دینداری یعنی آقـا...

مشتری شما با شما محرم نیست که بهش رنگ لباس پیشنهاد میدی و میگی این رنگ بهت میاد!

دینداری یعنی خانـم...

لازم نیست با فروشنده نیم ساعت چونه بزنی، یا اگه جنس گرونه ... شروع کنی به نالیدن از گرونی ! نه خدا راضی هست که شما به خاطر ارزونتر خریدن با مرد نامحرم چونه بزنی که گاهی به شوخی کردن هم می کشه! نه همسرت راضی هست با این کار تخفیف بگیری ...

دینداری یعنی آقـای فروشن‍ـده...

شما هم جنس رو به هر قیمتی میخوای بدی ... زود قیمت نهایی رو بگو و منتظر نباش بهت التماس کنن و قربون صدقه ت برن...

دینداری یعنی خانـم...

کسی که شما باید همه طنازی هات رو براش نگه داری، شوهرته ... حواست باشه.

دینداری یعنی آقـای فروشنـده...

تو مغازه ت که هستی، حواست پیش زن و بچه ی خودت باشه.

خانمها ... آقایون ... آرامش خونوده هاتون در گرو رفتارهای شماست ...

شوخی و بگو و بخند با نامحرم روی روح شما اثر می گذاره و این اثر به خونه هاتون منتقل میشه، در رفتارتون با همسرتون نمود پیدا می کنه و باعث سرد شدن محیط خونه تون میشه...

پس حواسمون رو از این به بعد یه خورده بیشتر جمع کنیم...:: مرتبط با: دین و خانواده ,
:: برچسب‌ها: دینداری , آقـای فروشنـده. , آرامش خانواده , شوخی و بگو و بخند با نامحرم ,
ن : س خدایی(چریک سایبری)
ت : 1394/04/20
l• مسلمانان‌جهان ‌باید روز قدس ‌را روز همه ‌مسلمین‌، بلکه ‌مستضعفین‌ بدانند.
• محور اصلی‌" انتفاضه ‌اقصی"، "بیت‌المقدس‌ است‌.
• صهیونیسم‌ در مقابل ‌موج ‌نسل­های ‌رو به ‌ازدیاد فلسطینی‌ طاقت‌ نخواهد آورد.
• صهیونیسم ‌و دولت‌ غاصب‌ و مجعول‌ صهیونیستی‌ در فلسطین‌، محکوم ‌به ‌فناست‌.
• تنها راه ‌ریشه‌کن ‌کردن‌ این‌غده‌ سرطانی‌ خطرناک‌، مقاومت ‌و مبارزه ‌است‌.
• سیاست ‌آمریکا، صهیونیست­ها و استعمارگران ‌این ‌است‌ که ‌مسأله ‌فلسطین‌ به ‌فراموشی ‌سپرده ‌شود.
• مسئلة ‌مهم ‌این ‌دوران‌، مسئلة ‌فلسطین‌ است‌ که‌ انتفاضة‌ بزرگ‌ فلسطین‌ و بیت‌المقدس‌ همچنان‌ ادامه ‌دارد.
• انتفاضه ‌مردم ‌فلسطین‌ به ‌رغم ‌تمام ‌فشارها ادامه‌ خواهد یافت ‌و رژیم ‌صهیونیستی ‌نمی‌تواند آن را برای ‌همیشه‌ متوقف ‌کند.
• رژیم ‌صهیونیستی ‌در سرزمین ‌مغضوب‌ فلسطین ‌یک ‌رژیم ‌نژادپرست‌ است‌.
• مسئله ‌فلسطین ‌امروز مسئله ‌اول‌ جهان ‌اسلام ‌است‌.
• مهمترین ‌مسائل ‌جاری ‌فلسطین‌ است‌. :: مرتبط با: صهیونیسم , بیداری اسلامی ,
:: برچسب‌ها: رژیم ‌صهیونیستی , فلسطین , روز جهانی قدس , بیت‌المقدس‌ ,
ن : س خدایی(چریک سایبری)
ت : 1394/04/19
◄ طی عملیات تفحص، در منطقه چیلات، پیکر دو شهید پیدا شد... 
◄ یکی از این شهدا نشسته بود و با لباس و تجهیزات کامل به دیوار تکیه داده بود. لباس زمستانی هم تنش بود و سر شهید دیگری را که لای پتو پیچیده شده بود را بر دامن داشت, معلوم بود که شهید دراز کش مجروح شده بوده است. خوب، پلاک داشتند، پلاک ها را دیدیم که بصورت پشت سر هم است. 555 و 556 . فهمیدیم که آنها با هم پلاک گرفته اند. 
◄معمولا اینها که با هم خیلی رفیق بودند، با هم می رفتند پلاک می گرفتند. اسامی را مراجعه کردیم در کامپیوتر. 
◄دیدیم که آن شهیدی که نشسته است، پدر است و آن شهیدی که درازکش است، پسر است...
◄پدری سر پسر را به دامن گرفته است...
◄شهید سید ابراهیم اسماعیل زاده موسوی پدر و سید حسین اسماعیل زاده پسر است اهل روستای باقر تنگه بابلسر...

کاش از ما نپرسند که بعد از شهدا چه کردیم
شادی روحشان صلوات:: مرتبط با: درباره شهدا ,
:: برچسب‌ها: چیلات , پدر , پسر , شهید سید ابراهیم اسماعیل زاده موسوی , سید حسین اسماعیل زاده ,
ن : س خدایی(چریک سایبری)
ت : 1394/04/19
تصویر
امام صادق علیه السلام :
التقدیر فى لیلة تسعة عشر و الابرام فى لیلة احدى و عشرین و الامضاء فى لیلة ثلاث و عشرین
برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام مى‏ گیرد و تصویب آن در شب بیست ویكم و تنفیذ آن در شب بیست‏ و سوم.
وسایل الشیعه، ج 10، ص 354
:: مرتبط با: حدیث ,
:: برچسب‌ها: شب قدر , اعمال شب قدر , حدیث از امام صادق در مورد شب قدر , نماز شب قدر , کارهای شب قدر , اعمال شب های قدر , ثواب شب قدر ,
ن : عماد کلامی مقدم
ت : 1394/04/18
 

 


 
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
امكانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات