درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
نظر سنجی
امكانات جانبی
 

حجت الاسلام ماندگاری:

  بر سر مردم می‌زنند که اگر آمریکا تحریم‌ها را ادامه دهد بیچاره می‌شویم

  مسئول موسسه روایت سیره شهدا با بیان اینکه همه مردم دنیا بدانند صحرای طبس گواهی می‌دهد که آمریکا توخالی است، گفت: همه باید بدانند که ما فقط از خدا و غضب خدا می‌ترسیم.

 به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از بیرجند، حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری صبح امروز در مراسم دعای ندبه که بمناسبت ۵ اردیبهشت ماه سالروز شکست تاریخی آمریکا در صحرای طبس در جمع اقشار مختلف مردم این شهرستان با بیان اینکه به هر میزان که از ولایت خدا دور شویم به ولایت شیطان نزدیک‌تر شدیم، گفت: این موضوع برای همه افراد و مسئولان صدق می‌کند.
:: مرتبط با: سیاسی , تحلیل و فلسفه ,
:: برچسب‌ها: حجت الاسلام ماندگاری , صحرای طبس , توفان شن , آمریکا , مقاومت ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/02/10


چقدر شکر دارد که در آن دوران پر از حقارت نبوده ایم. الان وزیری که فرزند انقلاب است برای منافع مان چند قدم با وزیر امریکایی قدم می زند از نگرانی بهم می ریزیم؛ نمی دانم اگر آنموقع خاکساری شاهنشاه مملکت در برابر ملکه ی شیطان را می دیدیم چه حالی می شدیم.

 

 ---------

 

دکتر یامین پور
:: مرتبط با: سیاسی , کوتاه و مفید ,
:: برچسب‌ها: شاه , حقارت , ذلت , دستبوسی , ملکه , انگلیس , خواری ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/02/10

امام خامنه ای:افسانه‌ی جعلی سلاح هسته‌ای را عَلَم کرده‌اند که بگویند جمهوری اسلامی مایه‌ی تهدید است/ نه؛مایه‌ی تهدید خود آمریکاست که بدون هیچ مهاری دخالت‌های ناامن کننده ازاو سر می‌زند/این حوادث گریه‌آور در یمن جاری است وآمریکایی‌ها ازظالم حمایت می‌کنند.
:: مرتبط با: سیاسی ,
:: برچسب‌ها: امام خامنه ای , فرماندهکل قوا , ارتش , سپاه , اتحاد , سلاح هسته ای , افسانه ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/31

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در اردوی جهادی حضور یافت.

  به گزارش گروه فرهنگی «خبرگزاری دانشجو» دکتر رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در اردوی جهادی همراه با سایر دانشجویان مشغول بنایی و ساخت و ساز در نقاط محروم کشور شد.


:: مرتبط با: سیاسی , کوتاه و مفید ,
:: برچسب‌ها: رحیم پور , اردو جهادی , بسیج , سازندگی , دانشجویان , حوزه , بنایی ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/31

هاشمی خطبه اول نماز جمعه تهران، دانشگاه تهران.: 1365/2/12

پس از هفت سال از انقلاب بعضی از خانمها متأسفانه، هنوز به این راضی‏اند که مقداری از مویشان بیرون باشد و یا به اینکه پشت در خانه ‏هایشان بایستند و وقتی که کسی عبور می‏کند، اندام لخت خود را نشان بدهند. اینها چه مطلوبهایی هستند؟!...مثل اینکه اینها به یک مقدار خشونت احتیاج دارند.

هاشمی رفسنجانی در همایش بانوی انقلاب: 94/1/23

چرا همه مصیبت ما اینست که زنان با این ظاهر به خیابان می‌آیند؛ پس ظلم‌ها، زندان‌ها و سرکوب‌ها چه می‌شود؟

آدم‌های خشک مقدس،‌ جاهل و نادان نیز هستند. امروز همه مصیبت این است که چند زن بدحجاب در خیابان باشد.

رهبرانقلاب:

این آقایانی که حالا دست اندر کار اردوی مختلط اند همان کسانی هستند که سال ۶۴-۶۳ توی کلاس ها دیوار کشی می کردند

خوب من نمی فهمم چطور اینها اینطور عوض می شوند. صد و هشتاد درجه راهشان را عوض می کنند
:: مرتبط با: سیاسی ,
:: برچسب‌ها: هاشمی رفسنجانی , حاج آقا , سال65 , سال94 , همایش بانوان , حجاب , خشونت ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/31

وﻧﺪی ﺷﺮﻣﻦ : دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺮط ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫا!

وﻧﺪی ﺷﺮﻣﻦ « در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮔﻔﺖ : ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ 2 ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ‌ای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ .

ﺷﺮﻣﻦ اﻓﺰود : ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻪ‌ای را ﺑﻤﺒﺎران ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﺠﺪدا ﺑﺴﺎزﻧﺪ . ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ‌ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ راه ﺣﻞ ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ .

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﺮوزاﻟﻢ ﭘﺴﺖ « وی در اداﻣﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ : ﺗﻔﺎﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۳۰ ژوﺋﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻞ آوﯾﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ، اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ را در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ .

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻓﺰود : ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺷﺮﻣﻦ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ : ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮ رژﯾﻢ اﯾﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‌ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ‌ای ﺧﻮد را ﺷﺘﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .

ﻣﺬاﮐﺮه‌ﮐﻨﻨﺪه ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﻪ‌ای آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺰود : ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﮔﺎم‌ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮدارد .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ » ﻣﺎری ﻫﺎرف « ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ : ﻓﮑﺖ‌ﺷﯿﺖ ﻣﺎ ﻋﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﺮی و ﻇﺮﯾﻒ اﺳﺖ . وی اﻓﺰود : ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ً ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﻇﻬﺎرات » ﺟﺎن ﮐﺮی « ﮔﻔﺖ : ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ژﻧﻮ ﻫﻢ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﮑﺖ‌ﺷﯿﺖ دادﯾﻢ و اﯾﺮاﻧﯽ‌ﻫﺎ ﯾﮏ ﻓﮑﺖ‌ﺷﯿﺖ ، وﻟﯽ در آﺧﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﺷﺪ ؛ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻓﮑﺖ‌ﺷﯿﺖ ﻣﺎ آﻣﺪه ، دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺬاﮐﺮات دﯾﭙﻠﻤﺎت‌ﻫﺎ در اﺗﺎق‌ﻫﺎی ﻟﻮزان را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ...

 
:: مرتبط با: اخبار روز , سیاسی ,
:: برچسب‌ها: ماری هارف , وندی شرمن , جواد ظریف , لوزان , مذاکرات هسته ای , تحریمها , پیش شرط ها ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/31

امام خامنه ای :

حادثه عظیم «بیداری عمومی اسلامی» و عطش ملت‌ها برای اسلام،
علت اصلی حساسیت دشمنان است
در مقابل این بیداری، دشمنان اسلام، ضدحمله خود را مدت‌هاست آغاز کرده‌اند
و واقعیت تأسف‌بار این است که برخی از حکومت‌های اسلامی نیز خیانت می‌کنند و پول و امکانات خود را در خدمت دشمن قرار می‌دهند.

دیدار رئیس‌جمهوری ترکیه با رهبر انقلاب
۱۳۹۴/۰۱/۱۸:: مرتبط با: اخبار روز , سیاسی ,
:: برچسب‌ها: امام خامنه ای , رجب اردوغان , ایران , ترکیه , لوزان , تجارت ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/19

اگر از یک منظر بتوانیم مصدق و ظریف را با هم مقایسه کنیم ، این است که :


مصدق فکر می کرد بین آمریکا و انگلستان اختلاف انداخته پس در تقابل با انگلستان به آمریکا اعتماد کرد و جوابش را در 28مرداد گرفت!

و ظریف فکر کرده بین آمریکا و اسراییل اختلاف انداخته و دل به تعهد آمریکایی ها در لوزان خوش کرده که جوابش را از همین حالا دارد می گیرد و جواب نهایی اش منوط به عدم برداشتن کامل تحریم ها با استناد به تعهدات ضعیف طرف غربی در متن توافق لوزان است...!

 

از خداوند می خواهیم کشور عزیزمون ایران رو از شر مکاران غربی حفظ کنه.
:: مرتبط با: اخبار روز , سیاسی ,
:: برچسب‌ها: ظریف , مصدق , اختلاف , اشغل الظالمین , لوزان , غربی ها , عدم پایبندی به تعهدات ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/19

«تونی بلینکن» معاون جان کری وزیر خارجه آمریکا: واشنگتن آماده است تا تجهیز کشورهای عضو ائتلاف ضد یمن به تسلیحات پیشرفته را سرعت بخشد.

اجساد بسیاری از مردم همچنان در خیابان ها دیده می‌شوند و هنگامی که نیروهای صلیب سرخ اقدام به خارج کردن آنها می‌کنند توسط تک تیراندازها هدف قرار می گیرند.
:: مرتبط با: اخبار روز , سیاسی ,
:: برچسب‌ها: یمن , عربستان , کشتار مردم , تروریسم , جنگ , اسرائیل , تسلیحات آمریکایی ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/19

با توسل به دامن آمریکا ضعف و ناتوانی خود را بر ملا نسازید و از گرگها و درنده ها برای شبانی و حفظ منافع خود استمداد نطلبید ابرقدرتها آن لحظه ای که منافعشان اقتضا کند شما و قدیمیترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می کنند و پیش آنان دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهومی ندارد آنان منافع خود را ملاک قرار داده اند و به صراحت و در همه جا از آن سخن می گویند. (صحیفه امام ج 2 ص 932
:: مرتبط با: سیاسی ,
:: برچسب‌ها: امام خمینی , آمریکا , صحیفه امام , مذاکره , شیطان , خدعه و نیرنگ , ابرقدرت ها ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/16
 

 


 
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
امكانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic