درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
نظر سنجی
امكانات جانبی
 
[http://www.aparat.com/v/rKjb2]:: مرتبط با: شیعه , ولایت ,
:: برچسب‌ها: حاج قاسم , سردار سلیمانی , اهدا انگشتری , من هنوز منتظرم , انتظار ,
ن : محمدرضا میرزاخانی
ت : 1394/10/25
پیامبر گرامی اسلام (ص) به حضرت علی (ع) می فرمایند: ای علی(ع)! ششصد هزار گوسفند می خواهی یا ششصد هزار دینار یا ششصد هزار جمله؟ عرض کرد:ای رسول خدا ششصد هزار جمله. پیامبر فرمودند (آن) ششصد هزار جمله را در شش جمله جمع (وخلاصه)می کنم ای علی!
 
۱-هرگاه دیدی مردم به فضایل و مستحبات می پردازند، تو به کامل کردن واجبات بپرداز
 
۲-هرگاه دیدی مردم سرگرم دنیایند، تو سرگرم آخرت شو
 
۳- و هرگاه دیدی مردم به عیب های دیگران می پردازند، تو به عیب های خودت بپرداز،
 
۴- و هرگاه دیدی مردم به آراستن دنیا می پردازند، تو به آخرت بپرداز
 
۵- و هرگاه دیدی مردی به زیادی عمل می پردازند، تو به خالص کردن عمل بپرداز

۶- و هرگاه دیدی مردم به خلق متوسل می شوند، تو به خالق متوسل شو.

(میزان الحکمه ج۳ص۲۴۰۳):: مرتبط با: صاحب غدیر , ولایت , حدیث ,
:: برچسب‌ها: شش توصیه مهم حضرت محمد ص , امیر المومنین علی ع , دنیا و اخرت ,
ن : محمدرضا میرزاخانی
ت : 1394/09/28
    سنت است که انگشتر نقره باشد.انگشتر طلا در دست مردان حرام است.وانگشتر اهن و برنج مردان وزنان را مکروه است.چنانچه منقول است از حضرت صادق علیه السلام به سند صحیح که انگشتر حضرت رسول خدا صلی الله علیه واله از نقره بوده و در چندین حدیث معتبر منقول است ...:: مرتبط با: اهل بیت (ع) , محمد رسول الله , شیعه , ولایت ,
:: برچسب‌ها: منتظر.اداب پوشش.احکام. , اهل بیت.شیعه. ,
ن : علی فتحی
ت : 1394/05/21

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﺶ، ﺁﻗﺎﯼ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ،
ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕر ، مقام ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ،
ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ ،ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ
ﯾﺎ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺧﻄﺎﺑﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺁﻗﺎﯼ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ،
ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻗﺎ ...
ﯾﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻮﯼ ﻣﺮﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺪﻧﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺻﺪﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﻣﺎ ... ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ !
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻓﺘﻨﻪ ﯼ ﺷﻮﻡ ﺷﺎﻡ ﺗﺎ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﻥﺁﻟﻮﺩ ﻣﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﮐﻮﯾﺘﻪ ﻭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺑﻮﯼ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺟﻨﻮﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ،
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ که ﺁﺭﻭﺍﺭﻩ ﯼ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻭﻫﺎﺑﯽ، ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺷﺒﻬﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﮏ ﺩﺭ ﺗﻦ ﯾﻘﯿﻦ
ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍن و خواهرانم ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﯼ میز 5+1 گرگ ،
ﺩﻭﺭﻧﻤﺎﯼ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﯼ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻓﺮﻭ ﺑﺮﺩﻩ،
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺗﯿﺘﺮ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺧﺒﺮﻫﺎﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﯿﺎ ، ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺷﺪﻥ ﺳﻨﮕﻔﺮﺵ ﻫﺎﯼ ﻓﻼﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺯ ﺧﻮﻥ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ،
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﺮﺍﺝ ﺣﺠﺎﺏ ﻣﺎﻧﮑﻦ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺤﺮﮎ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎنهاﯼ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﻤﺎﻥ، ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺷﻬﺪﺍ ﺭﺍ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ...

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﺠﻮﻡ ﮔﻠﻪ ﯼ ﮐﻔﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﺷﯿﻄﺎﻥ، ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻣﺎﻥ میکند ،
ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﯼ " ﻣﺮﺩﯼ " ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺐ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮﯾﺪ
" ﻏﻠﻄﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﻞﺁﻭﯾﻮ ﻭ ﺣﯿﻔﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺎﮎ ﯾﮑﺴﺎﻥ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ "
ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﮊﻧﺮﺍﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻠﯽ ﺑﮕﯿﺮﺩ .
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭﺵ، ﺳﺮﺩﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻌﺒﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺭﻫﺒﺮﯼ، ﮐﺸﺘﯽ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭﺍﺭ ﻧﺎﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺶ به. تصریح ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ " ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ، ﺧﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺍﺳﺖ ."
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﯼ ﻏﯿﺒﺖ، ﺁﺭﺍﻡ ﺩﻝ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯼ ﺷﯿﻌﻪ ﺍﺳﺖ .
ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ... ﺑﮕﺬﺭﯾﻢ !
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ، ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﯾﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ .
ﻣﻦ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺮﺩﻫﺎ، ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ، ﺍﻭ ﺭﺍ اینگونه ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ :
نائب المهدی امامنا خامنه ای
ﻣَﺮﺩ انقلابی ...
:: مرتبط با: ولایت , ولایت فقیه ,
:: برچسب‌ها: ﺁﻗﺎﯼ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ , مقام ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ , ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻭﻫﺎﺑﯽ , ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﯼ میز 5+1 گرگ , ﻣﯿﺮﺍﺙ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﻫﺎ , نائب المهدی امامنا خامنه ای , ﻣَﺮﺩ انقلابی ,
ن : س خدایی(چریک سایبری)
ت : 1394/04/25
«إنَّ النّاسَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَی حُبِّ عَلِیِّ بْنِ أبی طالِبٍ، لَما خَلَقَ اللهُ النّارَ.»
«اگر همۀ مردم بر محبّت علی بن ابی طالب اجماع داشتند خداوند آتش (دوزخ) را نمی‌آفرید» 
If all people unanimously had loved Ali bin abi Tālib, Allah would never created the Fire
بحارالأنوار، ج 39، ص 248
:: مرتبط با: اهل بیت (ع) , ولایت ,
:: برچسب‌ها: حضرت علی(ع) , امیرالمومنین , دوستی , دوزخ , خلافت , حق , بصیرت ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/6


همه ساله با فرا رسیدن ۱۲ بهمن که مصادف با بازگشت امام خمینی (ره) به ایران است، ضد انقلاب با مطرح کردن این مساله که آیت الله خمینی در این روز و در سخنرانی خود در بهشت زهرا (س) وعده مجانی کردن آب و برق را به ملت داد، سعی می کند تا حرکت بزرگ ملت ایران را در انقلاب برای «آب و نان» خلاصه کند و از طرف دیگر نیز مدعی می شوند چرا صدا و سیما سخنرانی کامل ایشان در بهشت زهرا را هیچ وقت پخش نمی کند؟

در این باره سه نکته مهم وجود دارد:

۱٫ برخلاف ادعای ضد انقلاب، امام در سخنرانی روز ۱۲ بهمن در بهشت زهرا حتی یک کلمه هم در این باره صحبت نکرده است.

۲٫ اساسا امام (ره) چنین وعده ای را نداده است بلکه برای اولین بار عباس امیرانتظام سخنگوی دولت بازرگان این مساله را در اسفند ماه ۵۷ بیان می کند.

۳٫ امام خمینی در سخنرانی روز ۱۲ اسفند ۵۷ در قم، *با نگاه انتقادی نسبت به این وعده داده شده، می فرماید: «شما به معنویات احتیاج دارید، معنویات ما را بردند اینها، دلخوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، دلخوش به این مقدار نباشید، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم، اینها شما را منحط کردند، اینقدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است.»

توجه در همین عبارات امام نشان می دهد ایشان ضمن رد این دیدگاه که انقلاب مردم ایران انقلابی صرفا برای شکم بوده است، اصل و انگیزه انقلاب را تعالی یک ملت و ارتقای انسانیت آن می داند، دقیقا نقطه مقابل تحلیل های غالب آن روز که مارکسیست ها بیان می کردند و معتقد بودند که انقلاب مردم ایران فقط و فقط یک ریشه دارد و آن هم اقتصاد است!
:: مرتبط با: ولایت , سیاسی ,
:: برچسب‌ها: امام خمینی , انقلاب , سال57 , آب و برق وگاز , مجانی , وعده ها , ضد انقلاب ,
ن : امیر تمیز
ت : 1393/11/18

هاشمی، خاتمی، موسوی و کروبی روسفید شدند!

با نزدیک شدن به ۹ دی، باز هم عدم پایبندی عده‌ای به اصول رقابت سیاسی در ذهن تداعی می‌شود و هنوز هم با کنکاش در لابه لای حرف‌ها و اعتراف‌ها می‌توان سندهای زیادی را دال بر گناهکار بودن عده‌ای پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، هرساله با نزدیک شدن به ۹ دی ماه، باز هم عدم پایبندی عده‌ای به اصول رقابت سیاسی در ذهن مردم تداعی می‌شود و هنوز هم با کنکاش در لابه لای حرف‌ها، ادعا‌ها و اعتراف‌ها می‌توان سندهای زیادی را دال بر گناهکار بودن عده‌ای پیدا کرد که به سادگی در دام دشمن قرار گرفتند و برای چندین ماه با دعوت به آشوب و اردوکشی خیابانی علیه «رای ملت» سرمایه‌های بسیاری را از میان بردند.
:: مرتبط با: ولایت , سیاسی ,
:: برچسب‌ها: 9دی , روز بصیزت , یوم الله9دی , فتنه88 , اصلاح طلبان , روحانی میرحسین خاتمی کروبی , تقلب ,
ن : امیر تمیز
ت : 1393/10/9
ن : عماد کلامی مقدم
ت : 1393/08/13
خودت طبیب خودت باش...
شما طبیب خودتان بشوید، برادر عزیز! هیچ‌كس مثل خود انسان نمى‌تواند بیماریهاى خودش را بشناسد. برخى بیماریها در انسان هست كه اگر مثلاً شما به من بگویید «تو دچار این بیمارى هستى»، عصبانى مى‌شوم و بدم مى‌آید. بگویند: «آقا، شما مرد حسودى هستید.» مگر كسى تحمل مى‌كند كه به او بگویند «حسود»؟ مى‌گوید: «حسود خودت هستى! چرا اهانت مى‌كنى؟ چرا بى‌خود مى‌گویى؟» از دیگرى حاضر نیستیم قبول كنیم. اما به خودمان كه مراجعه مى‌كنیم، مى‌بینیم بله؛ ما متأسفانه از این بیماریها داریم. سر هركس را انسان كلاه بگذارد؛ از هركس كه پنهان كند، با خودش كه دیگر نمى‌تواند! پس بهترین كسى كه مى‌تواند بیمارى ما را تشخیص دهد، خودمان هستیم. بیاورید روى كاغذ! بنویسید: «حسد.» بنویسید: «بخل.» بنویسد: «بدخواهى براى دیگران. وقتى كسى به خیرى مى‌رسد، ما ناراحت مى‌شویم!» بنویسید: «تنبلى در كار.» بنویسد: «روح بدبینى به نیكان و صالحان.» بنویسید: «بى‌اعتنایى به وظایف.» بنویسید: «علاقه به خود. شدیداً به خودمان علاقه داریم.»

اگر بیماریهاى ما اینهاست، اینها را روى كاغذ بیاوریم. ماه رمضان فرصتى است كه یكى یكى این بیماریها را، تا آن‌جایى كه بشود، برطرف كنیم. اگر برطرف نكنیم، این بیماریها مهلك خواهد شد؛ هلاك معنوى و واقعى...

بیانات مقام معظم رهبرى در روز اوّل ماه مبارك رمضان (۱۳۷۱/۱۲/۰۴
)


:: مرتبط با: ولایت ,
:: برچسب‌ها: امام خامنه ای , طبیب , ماه مبارک رمضان ,
ن : امیر تمیز
ت : 1393/04/13

مرزبندی صریح با دشمن

یك وظیفه‌ى دیگر مرزبندى صحیح و صریح با جبهه‌ى دشمن است... مرزبندى به معناى این نیست كه ما رابطه‌مان را قطع بكنیم؛ توجّه بكنید، مغالطه نكنند كه شما میگویید ما با همه‌ى دنیا دشمنیم؛ نه، مرزبندى كنید، مرزها مخلوط نشود. مثل مرز جغرافیایى...
(رهبر انقلاب ۱۳۹۲/۱۲/۱۵)
:: مرتبط با: شیعه , ولایت , سیاسی ,
:: برچسب‌ها: مرزبندی , دشمن , دوست و دشمن , شناخت ,
ن : امیر تمیز
ت : 1393/03/8
 

 


 
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
امكانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات